Voeder

De voedersamenstelling van zeugen is gericht op een lange termijn productie en levensduur. Bovendien variëren de voederbehoeften afhankelijk van de dracht- en lactatieperiode. De wisselende nutriëntenbehoefte wordt voornamelijk benaderd door het aanpassen van de dagelijkse voedergift. Deze pagina bevat informatie over de voederbehoeften van de zeug gedurende de verschillende stadia van de reproductiecyclus.

Overzicht

Brochures en presentaties

 • Het artikel 'Voeder: kritische succesfactor in rendement' (pdf) (2016) is een reflectie van een workshop over voeder, de kostprijs ervan en de invloed op het bedrijfsrendement.

 • De presentatie ‘Voermanagement bij hoogproductieve zeugen’ (Filip Florizoone; 2016) geeft de noodzaak weer voor een (aan de genetica) aangepast voederschema/voeder tijdens de dracht, rond het werpen en tijdens de lactatie.  Deze presentatie kwam aan bod tijdens de heropfrissingscursus ‘Kraamstalmanagement’ (jan-feb 2016).

 • Voeder ik het best meel of korrels aan mijn varkens? Een vraag die sterk leeft bij varkenshouders en aldus regelmatig opduikt bij het Varkensloket. Het artikel 'Pelleteren goed voor dierprestaties, maar minder goed voor fijn stof?'gaat hier dieper op in en verduidelijkt welke invloed het vermalen en het pelleteren van voeder heeft op de dierprestaties, de diergezondheid en de luchtkwaliteit in de stal.

 • De eindbrochure 'Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens' van het demonstratieproject 'Precisievoeding van vleesvarkens: meerfasevoeding op basis van zelf geteeld eiwitbronnen' is verschenen. De brochure beschrijft de problematiek van de soja-import in Europa. Daarnaast worden de belangrijkste alternatieve eiwitbronnen opgelijst die in het voeder gebruikt kunnen worden ter vervanging van soja.
 • Varkens zijn omnivoren (zowel plant- als vleeseters), waaraan de bouw van hun spijsverteringsstelsel is aangepast. Om te voldoen aan hun energiebehoefte moeten varkens voldoende voedingsstoffen (nutriënten) via het voeder opnemen. De verschillende nutriënten (zoals eiwitten, koolhydraten, vetten en mineralen) en hun belang in het voeder worden besproken. Deze info vindt u terug in de presentatie ‘Algemene inleiding tot de varkensvoeding’ (Geert Janssens; 2013), die aan bod kwam tijdens de lessenreeks ‘Voeding in de varkenshouderij’. Lees meer
 • De presentatie 'Alternatieve eiwitbronnen voor soja' (Katrijn Ingels; 2013) geeft een overzicht van enkele Europese eiwitbronnen (erwten, veldbonen, lupinen, koolzaad- en zonnebloemschroot, DDGS en aardappeleiwit) als alternatief voor soja. De presentatie werd gegeven tijdens de studienamiddagen 'Meerfasevoeding bij vleesvarkens'. Deze studienamiddagen kaderden in het demonstratieproject 'Precisievoeding van varkens: meerfasevoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen'. Lees het verslag van de studienamiddagen na.
 • De presentatie 'Voeding en vruchtbaarheid' (An Cools; 2013) verduidelijkt de energiebehoefte bij zeugen. De overgang van de dracht naar lactatie is een kritische periode dat om een aangepast voederschema vraagt. Ook de periode na het spenen vereist een specifieke aanpak zodat de zeugen goed bronstig worden. Om te komen tot (hoog)productieve zeugen, is het aanleveren van (eigen of aangekochte) opfokgelten nodig. Het is van belang om deze gelten zo vroeg mogelijk voor te bereiden op hun latere 'taak' door het geven van een optimaal geltenvoeder. Tot slot worden enkele praktijkvoorbeelden besproken. De presentatie kwam aan bod tijdens de lessenreeks ‘Voeding in de varkenshouderij’. Lees meer
 • De fiche 'Voeding rond de partus' (Sam Millet en An Cools; 2012) geeft aan welke aandachtspunten van belang zijn voor een goede voederopname bij de zeugen in de kraamafdeling. Daarnaast wordt besproken hoe harde mest en constipatie kan worden vermeden. De presentatie 'De voeding van zeugen in de kraamstal' (Sam Millet en An Cools; 2012) gaat dieper in op de oorzaken van voederopname problemen in de kraamstal. De relatie tussen de voederopname in de dracht en tijdens de lactatie wordt uitgelegd, alsook het effect van de conditie op voederopname en het belang van vezels. Tot slot worden enkele praktische tips voor de varkenshouders gegeven. De presentatie kwam aan bod tijdens de studienamiddagen ‘Doodgeboren biggen en biggensterfte (oktober 2012) die kaderden binnen het demonstratieproject ‘Doodgeboren biggen en uitval bij biggen op het moderne varkensbedrijf’. Lees meer
 • De presentatie 'Voeding van zeugen rond het werpen' (An Cools; 2010) geeft informatie over de voederopname in de kraamstalperiode en besteed aandacht aan de problematiek van constipatie en te vette zeugen. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder’ (november-december 2010).
 • De presentatie ‘Voeding van varkens op bedrijfsniveau’ (Dirk Fremaut; 2013) geeft informatie over het produceren van voeders (nat, meel en korrel) op het bedrijf. Het samenstellen van een goed rantsoen vergt enige kennis over de verschillende voedermiddelen. De presentatie kwam aan bod tijdens de lessenreeks ‘Voeding in de varkenshouderij’. Lees meer
 • Een (herwerkte) brochure 'Meerfasenvoeding voor varkens’ (Departement Landbouw en Visserij; 2003) verstrekt informatie over de nutriëntenbehoeften en de mogelijkheden van het gebruik van meerfasevoeding in de praktijk.

Nuttige links

 • Een overzicht van de voederprijzen vindt u terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij. Deze voederprijzen werden vanaf januari 2007 bijgehouden door BEMEFA. De weergegeven prijzen worden berekend op basis van de commercieel meest verkochte formule per diersoort. In de prijs wordt een gemiddelde korting, zoals in de praktijk toegepast, verrekend.
 • Op de website van het FAVV wordt een overzicht gegeven van het wetgevend kader voor diervoeders. In de eerste plaats wordt een algemeen overzicht gegeven van wat belangrijk is voor de diervoedersector, daarnaast wordt dieper ingegaan op o.a. erkenningen, etikettering en controles.

Checklists 

Checklists worden door het FAVV gebruikt bij het uitvoeren van inspecties.

Vraag en antwoord  

 • Zijn er maximale aanvaarde concentraties vastgelegd voor de mycotoxines deoxynivalenol (DON) en zearalenon (ZEA) in vermaalde korrelmaïs (CCM) en diervoeders? 
  Lees het antwoord op de vraag na.
 • Kunnen ruwvoeders, zoals voederbieten, suikerbieten, maïskuil en grasklaverkuil worden gebruikt in het rantsoen van biologische varkens? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Kan men een deel van de zeugenvoeding vervangen door ruwvoeder (silomaïs of voederbieten) voor de kostprijs te drukken. Zo ja, aan welke hoeveelheid? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Welke dierlijke (rest)producten zijn nog toegelaten in de productie van veevoeders (varkens en pluimvee)? Lees het antwoord op de vraag na.
 • We hadden graag wat meer informatie verkregen in verband met meel-, korrel- of kruimelgebruik. Is het aan te raden om over te schakelen naar korrel of beter te blijven bij meel? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Is het aangewezen om korrels aan onze zeugen? Wat zijn de voor- en nadelen van korrels vergeleken met meel? Lees het antwoord op deze vragen na.
 • Kan u me meer vertellen over de werking van vitamine E en selenium, de behoeftes en de mogelijke neveneffecten? Lees het antwoord op deze vraag na.
 • Kunnen peren of perensap gebruikt worden als voeding voor de varkens? Bijvoorbeeld in een brijvoerinstallatie? Wat is de voedingswaarde? Hoe kan dit het best toegediend worden (in voormenger, als sap of in zijn geheel)? Wat zijn de risico's? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Ik doe mijn eindwerk over de groei van gespeende biggen tot vleesvarkens. Ik ben op zoek naar de grondstoffen in de voeders voor biggen van rond de 7,5 kg, 20 kg, 50 kg en 90 kg wat er daar nu precies verschillend aan is aan de voeders. Waar er bijvoorbeeld meer tarwe in zit en andere producten in het ene dan in het andere. Lees het antwoord op de vraag na.
 • Is het mogelijk om in varkensvoer verse platvis op te nemen? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Zijn er normen voor de vorm/afmetingen van voederbakken voor drachtige zeugen, zodat ze gemakkelijk alle voeder kunnen opnemen, niet te veel morsen en zowel bij liggen als staan niet gehinderd worden. U vindt hier het antwoord op deze vraag terug.
 • Ik zou graag advies bekomen om problemen met melkgift van zeugen aan te pakken. Concreet worden volgende zaken waargenomen in de kraamafdeling: de biggen zien er hongerig uit, zoeken naar eten, stoten tegen de buik van de zeug en zijn bijgevolg onrustig. De zeug laat haar biggen wel zuigen, maar de biggen blijven hongerig. Bovendien gaat het slechts om 10 biggen/toom. De gemiddelde leeftijd van de biggen, waarbij deze symptomen worden waargenomen, bedraagt vijf dagen. Er wordt reeds bijgevoederd, maar van dit voeder nemen de biggen niet veel op. De temperatuur in de kraamstal is niet te hoog. U vindt hier een overzicht van mogelijke oorzaken terug.
 • Ik ben aan het overwegen om CCM in te mengen in het varkensvoeder. Daarom zou ik graag op een aantal verschillende plaatsen de installatie gaan bekijken via een opendeurdag of een vereniging die studiedagen organiseert. Zou u mij hier gegevens van kunnen bezorgen a.u.b.? U kan het antwoord op deze vraag hier nalezen.
 • Bestaat er een methode voor lysinebepaling op krachtvoeder? Ik weet dat er een analysemethode bestaat voor analyse van aminozuren tout court, maar weet dat ze duur is en dus in principe enkel wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Bestaat er ook een snelle methode die accuraat en betaalbaar is? Waar wordt deze uitgevoerd? U vindt hier het antwoord op deze vraag terug.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid