Drinkwater

Drinkwater van goede kwaliteit is essentieel voor een goede diergezondheid. Water is noodzakelijk voor groei, lichaamstemperatuur, melkproductie, en transport van voeding- en afvalstoffen in het lichaam. De waterbehoefte is afhankelijk van verscheidene factoren zoals leeftijd, voedersamenstelling, melkproductie en omgevingstemperatuur. In deze rubriek vindt u informatie over drinkwatervoorzieningen, -kwaliteit en watergebruik in varkensbedrijven.

Overzicht

Brochures en presentaties

 • Naar aanleiding van de studiedag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd' (2014) werden de belangrijkste aanbevelingen uit het demonstratieproject op een rijtje gezet door Tamara Vandersmissen (DGZ) in de presentatie 'Gezond drinkwater voor rundvee en varkens: van bron tot dier'.
 • De (herwerkte) brochure 'Water op het landbouwbedrijf' (Departement Landbouw en Visserij; 2008) benadrukt het belang van goed kwalitatief water op het landbouwbedrijf en geeft informatie over vergunningen op grondwaterwinning, heffing op het lozen van water, afvalwaterbeperking en waterzuivering.
 • De presentatie 'Alternatieve waterbronnen' (Dominique Huits en Sigrid De Ketelaere; 2008) bespreekt het gebruik van leiding-, grond-, hemel-, oppervlakte- en drainagewater in de landbouw, evenals de mogelijke waterbehandeling.
 • Ter afronding van het demonstratieproject ‘Gezond drinkwater voor runderen en varkens: van bron tot dier’ werd de brochure 'Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven: noodzaak of luxe' gepubliceerd. De brochure geeft informatie over het nemen van een waterstaal om na te gaan of het drinkwater op uw bedrijf van goede kwaliteit is, en de beschikbare richtwaarden (scheikundig en bacteriologisch) die worden bekomen na een wateranalyse. Het gebruik van ontsmettingsmiddelen om het drinkwater bacteriologisch in orde te krijgen wordt aangehaald.
 • De brochure 'Water, elke druppel telt. Varkenshouderij' (VMM; 2004) geeft algemene informatie over het waterverbruik in varkenshouderijen, tips voor het verminderen van het waterverbruik en het verbeteren van de waterkwaliteit.
 • Op de website van het Departement Landbouw en Visserij wordt de praktijkgids water aangeboden. De ‘praktijkgids water’ besteed aandacht aan het naleven van bestaande verplichtingen en reikt landbouwmethoden en –technieken aan om verstandig om te springen met water. In een ‘algemeen gedeelte’ wordt aangehaald dat een duurzaam watergebruik belangrijk is. Het onderdeel 'belang van duurzaam watergebruik' haalt aan waarom het belangrijk is om zuinig om te springen met water. De ‘wettelijke verplichtingen’ zetten aan tot een doordacht en duurzaam gebruik van water. Een 'wateraudit' kan in kaart brengen hoe er op uw bedrijf wordt omgegaan met water. In het onderdeel ‘duurzaam watergebruik in de varkenshouderij’ wordt aandacht geschonken aan hoeveel water de Vlaamse varkenshouderij gebruikt, waarvoor het water wordt ingezet, wat de gevolgen kunnen zijn van een slechte drinkwaterkwaliteit en hoe verstandig kan worden omgegaan met water. In het onderdeel ‘zuinig omspringen met water en water besparen’ wordt aangegeven hoe water kan worden bespaard en welke kostenbesparing hierdoor kan worden gerealiseerd. In een volgend onderdeel 'hergebruik van water binnen uw eigen bedrijfsvoering' wordt aangehaald dat water van een biologische of chemische luchtwasser kan worden hergebruikt om water te besparen. ‘Alternatieve waterbronnen’ (hemelwater, open putwater, oppervlaktewater, drainagewater of ondiep grondwater) kunnen worden ingezet. In het onderdeel ‘afvalwater – wettelijke vereisten’ worden de wettelijke vereisten en voorwaarden voor het lozen van afvalwater toegelicht. Het onderdeel ‘afvalwaterzuiveringssystemen’ beschrijft o.a. welke afvalwaterzuiveringssystemen er bestaan en welke factoren een rol spelen bij de keuze van een afvalwaterzuiveringssysteem. Biologische en chemische luchtwassers zijn verantwoordelijk voor de productie van spuiwater, met dit spuiwater moet op een correcte manier omgegaan worden. Het ‘tegengaan van waterverontreiniging door spuiwater’ helpt de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren.
 • Op de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen vindt u de ‘kwaliteitseisen voor drinkwater’ terug. De waterkwaliteit laten controleren wordt vaak over het hoofd gezien, maar is van groot belang. Bij waterstaalnamen wordt best zowel aan de bron als ter hoogte van de drinknippels een waterstaal genomen.

Vraag en antwoord

 • Welk effect heeft ontsmettingsmiddel voor water op ontwormingsmiddel/geneesmiddel in het water? 
  Is het noodzakelijk om altijd de ontsmetting af te leggen bij het toedienen van ontworming/geneesmiddel via water? Ik denk dan aan waterstofperoxide en chloordioxide. Hoelang duurt het vooraleer dat uitgewerkt is?
  Het antwoord vindt u hier terug.

 • De kwaliteit van het drinkwater bij varkens van groot belang. Ik vraag me af of er een verschil is tussen de kwaliteit van regenwater bij stallen met luchtwasser en stallen zonder luchtwasser? Lees het antwoord op deze vraag na.

 • Hebt u informatie over sneltests om de kwaliteit van het drinkwater te testen en welke producten kan u adviseren bij diverse problemen? Lees het antwoord op deze vraag na.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid