Biologische varkenshouderij

Op deze pagina vindt u overzichtsbrochures die de algemene principes van de biologische varkenshouderij verduidelijken. De wettelijke vereisten omtrent biologische landbouw (bovenop deze van de gangbare varkenshouderij), worden toegelicht. U vindt enkele nuttige links naar organisaties die u kunnen begeleiden bij de omschakeling naar biologische landbouw.

Overzicht

Brochures

 • Het rapport 'De biologische landbouw in Vlaanderen, stand van zaken 2016' geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen in de Vlaamse biologische sector, zowel de plantaardige als de dierlijke productie. In 2016 waren er 18 bio-varkensbedrijven, wat neerkomt op twee bedrijven meer dan in 2015. Het aantal geproduceerde varkens is eveneens gestegen van 3452 varkens in 2015 naar 4578 in 2016. Er wordt een vergelijking gemaakt met de voorgaande jaren en met de Europese markt. De algemene tendens is dat bio blijft groeien in de EU.De brochure 'Omschakeling naar biologische varkenshouderij’ (Pdf) (Departement Landbouw en Visserij, december 2016) geeft de richtlijnen voor de gefaseerde omschakeling naar de biologische varkenshouderij weer.

 • Het Rapport 'De biologische landbouw in Vlaanderen, stand van zaken 2015' toont een overzicht van de belangrijkste kengetallen in de Vlaamse biologische sector, zowel de plantaardige als de dierlijke productie. In 2015 waren er 16 bio-varkensbedrijven, wat een status quo is vergeleken met 2014. Het aantal geproduceerde varkens is evenwel gestegen met 87%. Verder wordt er een vergelijking gemaakt met de voorgaande jaren en met de Europese markt.

 • De brochure 'Bio en de wet - Dierlijke productie' (BioForum Vlaanderen vzw; november 2017) geeft informatie over de wettelijke aspecten van de omschakeling naar biologische landbouw, scheiding tussen biologische en gangbare landbouw, herkomst en aankoop van dieren, voeding, toevoegingsmiddelen, grondgebondenheid, mestbeheer, huisvesting, diergezondheid, en voortplanting en ingrepen bij dieren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan transport, etikettering, controle en certificering.
 • De brochure 'Starten met biolandbouw: startersbrochure voor nieuwe landbouwers' (BioForum vzw; maart 2013) is een handleiding (10 stappenplan) voor wie wil starten met biologische landbouw.
 • De brochure 'Omschakelen naar de biologische landbouw' (BioForum vzw; oktober 2011) verduidelijkt de basisprincipes van de biologische varkenshouderij. Daarnaast is er aandacht voor een economisch luik met steunmaatregelen die kunnen worden verleend door de overheid.

Presentaties

Nuttige links

Vraag en antwoord

 • Kan je in de biologische varkenshouderij antibioticavrij werken? Wordt dit binnenkort verplicht? Zijn er alternatieven om bepaalde problemen zoals mastitis of speendiarree op te lossen?

  Lees het antwoord op deze vragen na.
 • Kunnen ruwvoeders, zoals voederbieten, suikerbieten, maïskuil en grasklaverkuil worden gebruikt in het rantsoen van biologische varkens? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Ik ben een Nederlandse biologische varkenshouder (momenteel heb ik 65 zeugen in een gesloten bedrijf) die wil uitbreiden. Ik wil graag een deel van mijn biologische varkens van Nederland naar België brengen om ze te houden in een Belgische conventionele varkensstal die momenteel leegstaat. Is de wetgeving in de Belgische wetgeving omtrent biologische varkenshouderij (en buitenbeloop) dezelfde als in Nederland? Lees het antwoord de vraag na.
 • Ik ben momenteel ingeschreven als een open vleesvarkensbedrijf met 4 varkensplaatsen met biologisch karakter. Wat moet ik doen als ik 40 varkens (vleesvarkens en/of zeugen) wil houden? Aan welke voorwaarden moet ik als biologische varkenshouder eigenlijk voldoen? Lees het antwoord op deze vraag na.
 • Hebben jullie gegevens van hoeveel biologische varkens bedrijven er in België zijn en waar deze bedrijven gevestigd zijn? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Ik heb enkele vragen met betrekking tot de biologische varkenshouderij in België. Hoeveel biologische varkensbedrijven zijn er? Blijft het aantal biologische varkensbedrijven gedurende de laatste jaren stabiel of is er een stijging/daling? Zijn de biologische varkenshouderijen gelokaliseerd in bepaalde regio’s of liggen deze verspreid over heel Vlaanderen/België? Worden biologische varkens eveneens op 6 maanden geslacht of zijn deze varkens ouder? Worden biologische varkens tussen gangbare varkens geslacht? Zijn er gangbare bedrijven waar de varkens toegang hebben tot buiten? Hier vindt u de antwoorden op deze vragen terug.
 • Een landbouwer zou een biologische vleesvarkensstal willen bouwen, aangezien het een nieuwbouw betreft, dient dit in een ammoniakemissiearme stal te gebeuren. In het ontwerp wordt voorzien in buitenbeloop en binnenbeloop. In het binnen gedeelte wordt er een ligbed op stro voorzien en een gedeelte roostervloer. Weet u soms hoe andere biologische vleesvarkenshouders dit oplossen? U vindt hier het antwoord op deze vraag terug.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid