Voeder

De voederopname en behoefte (onderhoud en groei) aan nutriënten varieert bij vleesvarkens gedurende de vleesvarkensfase. Deze wordt bovendien beïnvloed door o.a. de genetica en het geslacht (zeug, barg, beer en immunocastraat). Bij vleesvarkens wordt daarom twee-, drie of meerfasenvoedering toegepast. Het doel hiervan is de eiwitaanzet capaciteit (m.a.w. de spieraanzet) maximaal te benutten (laagste voederconversie) zonder extra vervetting te bekomen. Deze rubriek bevat informatie over de voederbehoeften en mogelijke voederschema’s bij vleesvarkens.

Overzicht

Brochures en presentaties

 • Het artikel 'Voeder: kritische succesfactor in rendement' (pdf) (2016) is een reflectie van een workshop over voeder, de kostprijs ervan en de invloed op het bedrijfsrendement.
 • Voeder ik het best meel of korrels aan mijn varkens? Een vraag die sterk leeft bij varkenshouders en aldus regelmatig opduikt bij het Varkensloket. Het artikel 'Pelleteren goed voor dierprestaties, maar minder goed voor fijn stof?'gaat hier dieper op in en verduidelijkt welke invloed het vermalen en het pelleteren van voeder heeft op de dierprestaties, de diergezondheid en de luchtkwaliteit in de stal.
 • De presentatie ‘Interactie tussen voeder en eindbeer op groeiprestaties van vleesvarkens’ en de bijhorende tekst  (Sander Palmans; 2015) geven aan dat het voeder (laag vs. hoogenergetisch) de fokwaarde rangschikking van beren niet beïnvloedt. Een verslag van de ILVO-Varkensloket studienamiddag kan u hier nalezen.
 • Het artikel 'Meerfasenvoeding in de praktijk, van big tot vleesvarken' (2015) geeft de (economische) voordelen weer van het aanpassen van de voeding aan de behoeften van het dier.
 • De brochure 'Kennis van varkensvoeding als sleutel tot rendabel voederen' biedt u op eenvoudige manier praktische informatie over de voeding van fokdieren, biggen en vleesvarkens. De brochure bevat informatie over het spijsverteringsstelsel, de verschillende nutriënten, het drinkwater, de mogelijke grondstoffen en de manier waarop een rantsoen kan worden geformuleerd.
 • Naar aanleiding van de studiedag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd' (2014) werden de belangrijkste aanbevelingen uit het demonstratieproject op een rijtje gezet door Sam Millet (ILVO) in de presentatie 'Het gebruik van DDGS in varkensvoeder'. De aanbevelingen werden aangevuld met de resultaten verkregen uit het IWT-LO project.
 • De eindbrochures 'Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens' en 'Meerfasevoeding voor vleesvarkens' van het demonstratieproject 'Precisievoeding van vleesvarkens: meerfasevoeding op basis van zelf geteeld eiwitbronnen'  beschrijven de problematiek van de soja-import in Europa. De belangrijkste alternatieve eiwitbronnen die in het voeder gebruikt kunnen worden ter vervanging van soja worden opgelijst. De nutriëntenbehoefte van vleesvarkens en het principe van meerfasevoeding worden toegelicht.
 • Varkens zijn omnivoren (zowel plant- als vleeseters), waaraan de bouw van hun spijsverteringsstelsel is aangepast. Om te voldoen aan hun energiebehoefte moeten varkens voldoende voedingsstoffen (nutriënten) via het voeder opnemen. De verschillende nutriënten (zoals eiwitten, koolhydraten, vetten en mineralen) en hun belang in het voeder worden besproken. Deze info vindt u terug in de presentatie ‘Algemene inleiding tot de varkensvoeding’ (Geert Janssens; 2013), die aan bod kwam tijdens de lessenreeks ‘Voeding in de varkenshouderij’. Lees meer.
 • De presentatie 'Alternatieve eiwitbronnen voor soja' (Katrijn Ingels; 2013) geeft een overzicht van enkele Europese eiwitbronnen (erwten, veldbonen, lupinen, koolzaad- en zonnebloemschroot, DDGS en aardappeleiwit) als alternatief voor soja. De presentatie werd gegeven tijdens de studienamiddagen 'Meerfasevoeding bij vleesvarkens'. Deze studienamiddagen kaderden in het demonstratieproject 'Precisievoeding van varkens: meerfasevoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen'. 
 • Lees het verslag van de studienamiddagen na.
 • De presentatie ‘Voeding van varkens op bedrijfsniveau’ (Dirk Fremaut; 2013) geeft informatie over het produceren van voeders (nat, meel en korrel) op het bedrijf. Het samenstellen van een goed rantsoen vergt enige kennis over de verschillende voedermiddelen. Enkele voor- en nadelen worden aangehaald. De presentatie kwam aan bod tijdens de lessenreeks ‘Voeding in de varkenshouderij’. Lees meer.
 • De presentatie ‘Precisievoeding van vleesvarkens’ (Sam Millet; 2013) legt het principe van meerfasevoeding uit: een verlaging van de nutriënten (aminozuur)inhoud van het voeder in functie van de behoefte van de dieren. Zo kan een goedkoper voeder geproduceerd worden met een lagere stikstofuitstoot. De presentatie kwam aan bod tijdens de studienamiddagen ‘Meerfasevoeding bij vleesvarkens’. Deze studienamiddagen kaderen in het demonstratieproject ‘Precisievoeding van varkens: meerfasevoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’. Lees het verslag van de studienamiddagen na.
 • De presentaties 'Voorstelling van het project' (Luc Martens; 2013) en ‘Demoproef op proefbedrijf Bocholt’ (Toon Elsen; 2013) bespreken de proefopzet en voorlopige resultaten van de demoproef van het demoproject ‘Precisievoeding van varkens: meerfasevoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’. De presentatie kwam aan bod tijdens de studienamiddagen ‘Meerfasevoeding bij vleesvarkens’. Lees het verslag van de studienamiddagen na.
 • De presentatie ‘Implementatie op praktijkbedrijven’ (Dirk Fremaut; 2013) omschrijft de proef waarin op zes praktijkbedrijven het bestaande voederschema met minstens één fase wordt verhoogd. De invloed van de aanpassing van het fasevoedingssysteem op de zoötechnische resultaten en slachtkwaliteit van de varkens wordt nagegaan. De presentatie kwam aan bod tijdens de studienamiddagen ‘Meerfasevoeding bij vleesvarkens’. Deze studienamiddagen kaderen in het demonstratieproject ‘Precisievoeding van varkens: meerfasevoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’. Lees het verslag van de studienamiddagen na.
 • Het sleutelbegrip voor een rendabele afmest is een goede voederconversie. De voederconversie wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals genetica, slachtgewicht, geslacht en voedersamenstelling. Het belang van een gescheiden afmest van gelten, beren en bargen wordt hierbij toegelicht. Tot slot wordt verduidelijkt hoe u verschillende voeders kan vergelijken. Meer info vindt u terug in de presentatie ‘Voeding van vleesvarkens’ (Sam Millet; 2013). De presentatie kwam aan bod tijdens de lessenreeks ‘Voeding in de varkenshouderij’. Lees meer.
 • De presentatie 'Voeding van intacte beren en immunocastraten' (Sam Millet; 2012) focust op de voederbehoefte van immunocastraten en beren aan de hand van een gesimuleerd voorbeeld. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘Beren castreren? De alternatieven onder het mes’ op 6 juni 2012.
 • De presentatie 'DDGS in de varkensvoeding' (Dirk Fremaut; 2011) belicht het gebruik van DDGS (bijproduct uit de bio-ethanolproductie) bij biggen en vleesvarkens. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2011’ en kaderde in het demonstratieproject 'Bijproducten uit de energiewinning aanbod en waarde voor varkens'.
 • In de presentatie 'Eiwitbehoefte van vleesvarkens' (Sam Millet; 2010) worden de voedingsbehoeften van groeiende varkens, het aminozuurgehalte in het voeder en de lysinebehoefte van vleesvarkens besproken. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2010’.
 • De presentatie 'Bijproducten van de bio-ethanolproductie' (Daniël De Brabander; 2009) bespreekt het gebruik van bijproducten uit de bio-ethanolproductie in de diervoeding. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2009 – zelfmengen’.
 • Een (herwerkte) brochure 'Meerfasenvoeding voor varkens’ (Departement Landbouw en Visserij; 2003) verstrekt informatie over de nutriëntenbehoefte en de mogelijkheden tot het gebruik van meerfasenvoeding in de praktijk.

Nuttige links

 • Een overzicht van de voederprijzen vindt u terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij. Deze voederprijzen werden vanaf januari 2007 bijgehouden door BEMEFA. De weergegeven prijzen worden berekend op basis van de commercieel meest verkochte formule per diersoort. In de prijs wordt een gemiddelde korting, zoals in de praktijk toegepast, verrekend.
 • Op de website van het FAVV wordt een overzicht gegeven van het wetgevend kader voor diervoeders. In de eerste plaats wordt een algemeen overzicht gegeven van wat belangrijk is voor de diervoedersector, daarnaast wordt dieper ingegaan op o.a. erkenningen, etikettering en controles.

Checklists 

Checklists worden door het FAVV gebruikt bij het uitvoeren van inspecties.

Vraag en antwoord    

 • Er bestaan brijbakken (voederbak met klepdosator en drinknippel in de trog) en droogvoederbakken (trog voorzien van doseerschuif, drinkbak ernaast of apart). Zijn er (recente) onderzoekscijfers beschikbaar waarin het verschil tussen deze twee voedersystemen weergegeven wordt? Dit voor wat betreft dagelijkse groei, dagelijkse voeropname, voederconversie en eventueel ook slachtkenmerken (% vlees, spek en spier, etc.)?
  Lees het antwoord op de vraag na.
 • Ik ben een vleesvarkensstal met systeem VeDoWS aan het bouwen. Dus is er een groot stuk dichte vloer. Ik zou graag automatisch stro willen verstrekken. Hoe zit het met de stro-opname en het stroverbruik? Worden de technische resultaten beïnvloed?
  Lees het antwoord op de vraag na.
 • Welk voeder geef ik het beste zodat ik minder mest heb? Meer bepaald naar volume toe. Lees het antwoord op de vraag na.
 • Hebt u een rekenmodule om te berekenen hoeveel voeder er nodig is voor het afmesten van vleesvarkens, met bijzonderste variabele factor: het startgewicht. Dus eigenlijk over het traject van 20 (of minder) tot 115 (of meer). Met gecorrigeerde VC van 2.66. Dit om bv de vraag op te lossen: hoeveel voeder moet ik kunnen voorzien voor een varken dat nu bv 55 kg weegt, en dat ik wil verkopen aan 110 kg? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Zijn er maximale aanvaarde concentraties vastgelegd voor de mycotoxines deoxynivalenol (DON) en zearalenon (ZEA) in vermaalde korrelmaïs (CCM) en diervoeders? 
  Lees het antwoord op de vraag na.
 • Hoeveel darmverteerbaar lysine moet een vleesvarken per dag opnemen? Traject 20-140 kg en dit bij intacte beren, immunocastraten, gelten en bargen? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Kunnen ruwvoeders, zoals voederbieten, suikerbieten, maïskuil en grasklaverkuil worden gebruikt in het rantsoen van biologische varkens? Lees antwoord op de vraag na.
 • Welke dierlijke (rest)producten zijn nog toegelaten in de productie van veevoeders (varkens en pluimvee)? Lees het antwoord op de vraag na.
 • We hadden graag wat meer informatie verkregen in verband met meel-, korrel- of kruimelgebruik. Is het aan te raden om over te schakelen naar korrel of beter te blijven bij meel? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Welk voedersysteem voor vleesvarkens heeft het beste financieel rendement: brijbakken of combibakken? Lees het antwoord op deze vraag na.
 • Kan u me meer vertellen over de werking van vitamine E en selenium, de behoeftes en de mogelijke neveneffecten? Lees het antwoord op deze vraag.
 • Kunnen peren of perensap gebruikt worden als voeding voor de varkens?  Bijvoorbeeld in een brijvoerinstallatie?  Wat is de voedingswaarde?  Hoe kan dit het best toegediend worden (in voormenger, als sap of in zijn geheel)?  Wat zijn de risico's? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Heeft u informatie aangaande het aantal eet- en drinkplaatsen bij varkens. Lees het antwoord op de vraag na.
 • Ik doe mijn eindwerk over de groei van gespeende biggen tot vleesvarkens. Ik ben op zoek naar de grondstoffen in de voeders voor biggen van rond de 7,5 kg, 20 kg, 50 kg en 90 kg wat er daar nu precies verschillend aan is aan de voeders. Waar er bijvoorbeeld meer tarwe in zit en andere producten in het ene dan in het andere. Lees het antwoord op de vraag na.
 • Is het mogelijk om in varkensvoer verse platvis op te nemen? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Wat kan ik doen als mijn vleesvarkens niet willen eten in de zomer? U kan het antwoord op deze vraag hier nalezen.
 • Zijn er normen voor de vorm/afmetingen van voederbakken voor drachtige zeugen, zodat ze gemakkelijk alle voeder kunnen opnemen, niet te veel morsen en zowel bij liggen als staan niet gehinderd worden. U vindt hier het antwoord op deze vraag terug.
 • Ik ben aan het overwegen om CCM in te mengen in het varkensvoeder. Daarom zou ik graag op een aantal verschillende plaatsen de installatie gaan bekijken via een opendeurdag of een vereniging die studiedagen organiseert. Zou u mij hier gegevens van kunnen bezorgen a.u.b.? U kan het antwoord op deze vraag hier nalezen.
 • Bestaat er een methode voor lysinebepaling op krachtvoeder? Ik weet dat er een analysemethode bestaat voor analyse van aminozuren tout court, maar weet dat ze duur is en dus in principe enkel wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Bestaat er ook een snelle methode die accuraat en betaalbaar is? Waar wordt deze uitgevoerd? U vindt hier het antwoord op deze vraag terug.
 • Wij zijn van plan om een vleesvarkensstal te bouwen met bijhorende biggenbatterij en dit op brijvoer. Is de kwaliteit van brijvoer in het gewone systeem vergelijkbaar met het restloos systeem?Kunnen het gewone systeem en het restloos systeem allebei gebruikt worden voor pas gespeende biggen? Krijgen de lange voedertroggen of korte sensorbakken de voorkeur? U vindt hier het antwoord op bovenstaande vragen terug.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid