Huisvesting

Op deze pagina vindt u de antwoorden op enkele vragen die van toepassing kunnen zijn op de huisvesting van vleesvarkens.

Vraag en antwoord

 • Is er al onderzoek gedaan naar het effect van een variërende hokbezetting (0,75 m² vs. 0,85 m²) op de dierprestaties? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Aan VIC Sterksel opende men onlangs de deuren voor de opening van een nieuwe plateaustal voor biggen en vleesvarkens. Is deze opstelling in België ook toepasbaar? M.a.w. kan de bijkomende vloeroppervlakte (op het plateau) officieel erkend worden als leefoppervlak? En wat kan deze ontwikkeling mogelijk voor Vlaanderen betekenen? Lees het antwoord op de vraag na. 
 • We bekijken de mogelijkheid om vleesvarkens te huisvesten op stro in een ingestrooide ligboxenstal waar momenteel melkvee wordt gehouden. Is dit systeem toegelaten? Wat zijn de andere mogelijkheden voor het houden van vleesvarkens? Lees het antwoord op de vraag na. 
 • Wat zijn de technische en economische resultaten van vleesvarkens die in grote groepen gehuisvest worden? Wat zijn de voor- en nadelen van dergelijk systeem?
  Lees het antwoord op de vraag na.
 • Propere slachtdieren afleveren is een must geworden. Zeugen bevuilen zich veel minder in een halfroosterstal dan bargen of beren. Volle vloergedeelte blijft droog en proper bij zeugen en is (sterk) bevuild bij bargen. Bestaat er daar wetenschappelijke onderzoek/literatuur over? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Voor de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal hadden we graag informatie gekregen over belangrijke aandachtspunten waarmee we rekening dienen te houden. We zijn vooral op zoek naar informatie i.v.m. de inrichting, het opvolgen van voederverbruik, het werkgemak en de ventilatie. We zouden graag ook proeven kunnen uitvoeren op voederverbruik. U kan het antwoord op deze vraag nalezen.
 • Zijn er reeds onderzoeksresultaten beschikbaar aangaande de gescheiden opfok van vleesvarkens t.o.v. de gemengde opfok. Wat zijn de technische en financiële voordelen van gescheiden opfok? U kan het antwoord op deze vraag hier nalezen.
 • Zijn er naast de normen voor maximale spleetbreedtes van betonroosters ook normen voor de minimale balkbreedtes? En wordt daar ook een tolerantie van 3 mm op toegepast? U kan het antwoord op deze vraag nalezen.
 • Is het op dit moment mogelijk om een nieuwe vleesvarkensstal op stro te bouwen? Ik zou in deze vleesvarkensstal bovendien graag natuurlijke ventilatie toepassen (analoog aan een runder(pot)stal). Het gaat hier over een gangbaar bedrijf voor het afmesten van varkens. U kan het antwoord op deze vraag nalezen.
 • Graag had ik meer informatie gekregen over de lichtinlaat in varkensstallen. Naar mijn weten moet de netto lichtinlaat 3% zijn van de totale oppervlakte, die benut wordt door de varkens. Moet dit rechtstreekse lichtinlaat zijn? Mag het licht ook eerst door de vensters van de buitenmuur gaan om vervolgens door de ramen van de afdelingsmuur te gaan? Zijn dezelfde normen van toepassing in Nederland? U kan het antwoord op deze vraag nalezen.
 • Kan u mij informatie bezorgen over het verschil in de duurzaamheid tussen roosters met niet-gebroken grind en roosters met kalksteen die gebruikt worden in varkensstallen? U kan het antwoord op deze vraag nalezen.
 • Zijn er normen voor de vorm/afmetingen van voederbakken voor drachtige zeugen, zodat ze gemakkelijk alle voeder kunnen opnemen, niet te veel morsen en zowel bij liggen als staan niet gehinderd worden. U kan het antwoord op deze vraag nalezen.
 • Is het mogelijk om het theoretisch aantal zeugen, biggen etc. per 1000 vleesvarkens in een gesloten varkensbedrijf op te geven? U kan het antwoord op deze vraag nalezen.
 • Graag had ik van jullie vernomen wat de normen zijn op gebied van spleetbreedte roosters. Hoe gaat men tijdens controles om met te brede roosterspleten in oudere stallen? Wat kan men hieromtrent nog verwachten in de toekomst? Gaan bv. oudere stallen ook moeten voldoen aan de recentste normen? U kan het antwoord op deze vraag nalezen.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid