Bioveiligheid - Bedrijfshygiëne

Bioveiligheid wordt omschreven als het geheel van maatregelen die genomen worden om het risico op insleep (externe bioveiligheid) en verspreiding van ziekteverwekkers binnen het bedrijf (interne bioveiligheid) te minimaliseren. In deze rubriek vindt u informatie/tips om de externe en interne bioveiligheid van uw bedrijf te verbeteren.

Overzicht

Algemeen 

Brochures

Presentaties

Nuttige links

Vraag en antwoord

  • Maakt calciumoxide (ongebluste kalk) de biofilm kapot in kraamstallen en/of batterijen?
    Lees het antwoord op de vraag na. 
  • Wat is het verschil tussen het reinigen met koud of warm water in de verschillende afdelingen?
    Lees het antwoord op de vraag na.
  • Ik ben op zoek naar bestrijdingsmiddelen voor vliegen in varkensstallen. Ik ben echter niet te vinden voor insecticiden omdat deze vrij duur zijn en ik vindt dat deze producten niet lang werken. Lees het antwoord op de vraag na.
  • Laatst had ik een gesprek met een landbouwer, die maatregelen wou nemen om boerenzwaluwen toegang te verlenen in een nieuwe varkensstal. Maar een collega landbouwer had hem aangesproken of dit wel in orde was met de huidige wetgeving. Zijn er wetten of reglementeringen die verbieden dat voor bepaalde diersoorten of stallen, zwaluwen nog toegang krijgen (om nest te maken)? Lees het antwoord op de vraag na.