Klimaatbeheersing in varkensstallen

Het stalklimaat beïnvloedt de gezondheid en het gedrag van de varkens, en is aldus een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering. Het is een kunst om een evenwicht te vinden tussen voldoende ventileren om een goed stalklimaat te creëren en niet teveel te ventileren om de energiekosten en ammoniakuitstoot in het milieu te beperken. Inzicht in de ventilatiebehoeften en de regeltechnieken is hierbij een must. Prof. Dr. ir. Jaak Christiaens zette de basisbeginselen van klimaatbeheersing op een rij. U kan de volledige presentatie bekijken of met behulp van de tijdsindicaties in de tekst onder de video naar het gewenste fragment navigeren. 

Basisprincipes voor een goede externe en interne bioveiligheid

Onderstaande filmpjes geven aanbevelingen om de insleep van ziekteverwekkers in het bedrijf (externe bioveiligheid) te minimaliseren en de verspreiding van ziekteverwekkers binnen het bedrijf (interne bioveiligheid) te beperken.


 

Voordrachten studiedag 'Afmesten van intacte beren en immunocastraten' en 'PED en andere virale aandoeningen' te bekijken

Onderstaand kan u de voordrachten bekijken van de afsluitende studievoormiddag (juni 2015) van het demoproject Optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten.
Door te klikken op onderstaande hyperlinks is elke voordracht apart te bekijken.
Een verslag en de hand-outs kan u
hier terugvinden.

  • Drie praktijkproeven: impact van afleidingsmateriaal/schuilmogelijkheden, afleverstrategie (uittoppen, all-in all-out) en al dan niet gescheiden afmesten (Isabelle Degezelle - VIVES)

Ook de voordrachten van de studienamiddag 'PED en andere virale aandoeningen: gevolgen en hoe te voorkomen op mijn bedrijf' (juni 2015) zijn te bekijken. Een verslag en de hand-outs kan u hier terugvinden.

Reductie antibioticumgebruik

Een korte demonstratiefilm informeert u over enkele praktisch haalbare alternatieven om het antibioticumgebruik op uw bedrijf te reduceren. Resultaten van de Universiteit Gent (RedAb-project) toonden aan dat goede bioveiligheidsmaatregelen, vaccineren en het voorzien van goed kwalitatief voeder en water het antibioticumgebruik kunnen doen dalen. Het filmpje kadert binnen het demonstratieproject 'verantwoord antibioticumgebruik op varkens-, pluimvee en vleeskalverbedrijven'.

 

Hoe veilig mest mixen?

De gevaren van mestgassen, die o.a. vrijkomen tijdens het mest mixen en werken in de mestopslag, worden veel te vaak onderschat. Onderstaand filmpje geeft een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen om bij het mixen van mest het risico op ongevallen met mestgassen te beperken. Bekijk ook de folder 'Veilig mixen van mest'

Succesfactoren in de veehouderij van morgen

Anita Hoofs (VIC Sterksel) besprak tijdens het event van de VarkensAcademie (28 november 2014) de bevindingen/conclusies van enkele innovaties in het kraamhok, de biggenbatterij en gedurende de vleesvarkensfase. Bekijk de voordracht van Anita Hoofs.

Gedurende de namiddagsessie van het event gingen zes drukbevolkte workshops (biestmanagement, zinkoxide, afleverstrategie, beerkeuze, rendementsverschillen en meerfasevoeding) door. De afgelopen maanden publiceerde het Praktijkcentrum Varkens rond elke workshop een artikel in de vakpers:

Afleidingsmateriaal voor alle varkens

Bekijk hieronder een filmpje met mogelijkheden voor omgevingsverrijking.

Hieronder vindt u een antwoord op enkele frequent gestelde vragen over afleidingsmateriaal: Welke diergroepen moeten beschikken over afleidingsmateriaal? Waaraan moet goed afleidingsmateriaal voldoen? Wat bij controles door het FAVV? Tot slot worden alle mogelijkheden van afleidingsmateriaal op een rij gezet.

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid