Tools

Op deze pagina heeft u de mogelijkheid om door te klikken naar een stappenplan en vier rekenmodules:

  • Een rekenmodule om de gestandaarde voederconversie en verbruikte voederhoeveelheid te berekenen voor uw vleesvarkens
  • Pigs2win, een rekenmodule om het bruto saldo en onderliggende kengetallen (o.a. voederconversie, groei, worpgrootte en varkensprijs) te analyseren, kengetallen van verschillende bedrijven met elkaar vergelijken en/of voor een bedrijf het economisch effect van een verbetering van 1 of  meerdere kengetallen simuleren
  • Een rekenmodule om aan de hand van de kengetallen bij vleesvarkens de economische impact ervan te bepalen
  • Een stappenplan om een algemeen beeld te krijgen van hoe het is gesteld met het microklimaat in uw afdeling.
  • Een rekenmodule om de hoogte van de overloop te berekenen of anders gezegd het emitterend oppervlak te bepalen
  • Een rekenmodule om de ventilatiebehoefte en de luchtinlaat te berekenen bij mechanische ventilatie

E-learning tool: verrijkingsmateriaal en staartbijten

Alle varkens moeten permanent beschikken over voldoende los materiaal om te onderzoeken en mee te spelen. De bedoeling van het verrijkingsmateriaal is om de varkens een stimulerende omgeving aan te bieden om frustratiegedrag en gedragsproblemen, zoals staartbijten te voorkomen. Volgens de Europese regelgeving (2008/120/EC)  mogen staarten niet routinematig worden gecoupeerd. 

In het kader van het Europese WelNet-project werd een e-learning tool ontwikkeld om

                              - de motivatie van exploratief gedrag en staartbijten bij varkens te begrijpen
                              - de mogelijke risicofactoren en gevolgen van staartbijten te onderkennen
                              - de geschiktheid van het type omgevingsverrijkend materiaal na te gaan.

Meer lezen over goed afleidingsmateriaal voor biggen, vleesvarkens en zeugen...