Berekening emitterend oppervlak bij gebruik van schuine putwanden

Via onderstaande rekenmodule kan de hoogte van de overloop bepaald worden. Na het invullen van de (gele) vakjes onder INPUT start je via de knop 'Berekenen' de berekening. De resultaten vindt u terug onder OUTPUT (groene vakjes).

Deze rekenmodule is louter een hulpmiddel voor het bepalen van het emitterend oppervlak. Voor andere eisen betreffende de verschillende systemen wordt verwezen naar de lijst van de ammoniakemissiearme stalsystemen

! Let op het gebruik van een 'punt' als decimaal teken.

INPUT

:

Dierenwelzijnswetgeving:

:

Ammoniakemissie:

:

: m

: m (= roostervloerbreedte - opleg op de beide muren)

: m

: ° ten opzichte van de putvloer

: ° ten opzichte van de putvloer

: m²/dierplaats

: ° ten opzichte van de putvloer

: ° ten opzichte van de putvloer

OUTPUT

m

opm: indien negatief getal, dient de roosterbreedte verkleind te worden
m
m
m

opm: indien negatief getal, dient een schuine wand te worden verwijderd
of de helling ervan te worden aangepast
m

Hokafmetingen op basis van de dierenwelzijnswetgeving:

m

berekening mestoppervlakSchematische voorstelling van een mestkanaal met:

H: de hoogte van het emitterend oppervlak

X: breedte zijwand

Y: breedte andere zijwand

Z: breedte mestkanaal tussen de schuine wandenBron: AgriCONSTRUCT - update Varkensloket (2015)

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid