Agenda


Prohealth Symposium

Gent – 27 en 28 november

Bekijk het programma

met inschrijvingsmogelijkheid

 


Varkensacademie

Inagro - 30 november

Bekijk het programma

met inschrijvingsmogelijkheid 


Varkensloket op Agriflanders

Flanders Expo Gent

Hal 4 - stand 4514

10, 11, 12 en 13 januari 2019
van 10u tot 18u

 

I-4-1 Health

Geel – 29 januari 2019

Bekijk het programma met
inschrijvingsmogelijkheid

Nieuw

Bijkomende eisen voor verrijkingsmateriaal: de puntjes op de i
Sinds 1 september 2018 zijn er strengere eisen voor het verrijkingsmateriaal voor varkens. Aangezien er enige onduidelijkheid was over welke verrijkingsmaterialen al dan niet voldoen, zetten we een aantal concrete voorbeelden van verrijkingsmaterialen op een rij in het artikel 'Bijkomende eisen voor verrijkingsmateriaal: de puntjes op de i'. Minimale invullingen zoals alleen een ketting en harde kunststof voorwerpen voldoen niet meer als enige verrijkingsmateriaal. Bovendien moet elke varkenshouder regelmatig zelf de mate van interesse voor (of het effect van) het verrijkingsmateriaal evalueren. Verrijking is immers geen doel op zich maar een middel om een meer stimulerende omgeving te creëren en ongewenst gedrag te voorkomen. Als de verrijking niet het gewenste effect heeft, zal meer, een ander of een bijkomend materiaal moeten worden voorzien.

In een volgend artikel wordt gefocust op de methodes die kunnen worden gebruikt om het verrijkingsmateriaal te beoordelen.


Catalogus Bioveiligheid & Melkhygiëne

Op 2 oktober 2018 organiseerden we met een aantal
partners de demonamiddag 'Bioveiligheid en melkhygiëne'.
De catalogus demodag Bioveiligheid & Melkhygiëne (pdf)
met de deelnemende producten en toestellen, praktische
fiches en artikels vindt u hier terug. Aanbevelingen over
diverse bioveiligheidsaspecten en melkhygiëne die tijdens
de demo aan bod kwamen, zijn te bekijken in
onderstaande presentaties:

0. Algemene inleiding
1. Bedrijfstoegang, hygiënesluis en looplijnen
2. Ongediertebestrijding, ziekenboeg, euthanasiebeleid en kadaveropslag
3. Quarantaine
4. Reinigen en ontsmetten
5. Drinkwaterhygiëne
6a. Biggenbehandelingen
6b. Melkhygiëne

 

De enige, echte Vlaamse Piétrain

KU Leuven en VPF (Vlaamse Piétrain Fokkerij) voerden het voorbije jaar onderzoek naar de genetische diversiteit van het Piétrain ras. Genomische data van meer dan 600 Vlaamse Piétrains werden hiervoor verzameld en vergeleken met buitenlandse Piétrain populaties en andere rassen. De populatie van de Piétrainvarkens binnen VPF blijkt voldoende genetische diversiteit te bevatten, al blijft waakzaamheid geboden. De inteeltgraad (22-23%) blijkt lager te zijn dan Duroc (27-28%) en vergelijkbaar met Large White (21-22%). De Vlaamse Piétrain populatie verschilt genetisch ook duidelijk van andere Piétrain populaties.
U leest er meer over in het artikel 'VPF onderzoekt genetische diversiteit Piétrain'.

Demonstratieprojecten duurzame landbouw


Aan de slag met elektronisch oormerken

In het voorjaar van 2017 startte het demonstratieproject ‘Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij’. Doel van het demoproject is om de mogelijkheden van elektronische identificatie, zoals het gedetailleerder opvolgen van technische kengetallen en het koppelen van de prestaties van vleesvarkens aan de moederzeug en vaderbeer, te demonstreren op praktijkbedrijven. De tweede nieuwsbrief (pdf) van het project gaat dieper in op de invloed van de beer- en zeugkeuze op o.a. vleesvarkens- en slachtgegevens.


Het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket is het kennisplatform dat deel uitmaakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen uit de varkenssector. Op onze website vind je o.a. onderzoeksresultaten in klare taal - info over demonstratieprojecten -rekenmodules - een agenda met studiedagen, demodagen en workshops – verslagen en presentaties van studiedagen en gestelde vragen/antwoorden van collega-varkenshouders.

Vragen?

Heb je een vraag over de varkenshouderij? Stel deze via het contactformulier, telefonisch (09/ 272. 26.67) of via info@varkensloket.be.

 

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de nieuwsbrief is het mogelijk dat informatie die via deze weg wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is. De lezer van de nieuwsbrief ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze informatie. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum Varkens of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze nieuwsbrief.
Partners
Uitschrijven op deze nieuwsbrief