Over het Varkensloket

Ontdek via onze folder wat we voor u kunnen doen.

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket werd opgestart als één van de maatregelen uit het 'Vlaams actieplan voor de varkenshouderij'. Het is een kennisplatform dat deel uit maakt van het Praktijkcentrum Varkens en fungeert als het centrale aanspreekpunt voor varkenshouders en andere betrokkenen (zoals voorlichters, fabrikanten, vakorganisaties en onderzoekers) uit de varkenssector. Op www.varkensloket.be vindt u actuele informatie over de varkenshouderij terug. Als multidisciplinair 'loket' komen alle aspecten van het varkensonderzoek aan bod: o.a. huisvesting, bedrijfsmanagement, diergezondheid en stalklimaat. Daarnaast worden studie- en demonstratiedagen aangekondigd, waarvan na afloop de presentaties en verslagen te raadplegen zijn.

Vragen staat vrij! Het Varkensloket wroet het uit voor u.

Heeft u een vraag? Dan kan u deze via het contactformulier, telefonisch (09 272 26 67) of via mail (info@varkensloket.be) aan ons stellen. Uw vraag wordt, na overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, onafhankelijk en gratis beantwoord. De vragen worden eveneens anoniem op www.varkensloket.be gepubliceerd. Opgelet, antwoorden op beleidsmatige en commerciële vragen kunnen niet worden verwacht.

Wie kan bij het Varkensloket terecht?

Varkenshouders en andere betrokkenen (zoals voorlichters, fabrikanten, vakorganisaties en onderzoekers) uit de varkenssector die concrete vragen hebben over der varkenshouderij.

Wat is het Praktijkcentrum Varkens?

Het Praktijkcentrum Varkens is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, onderwijs, landbouworganisaties en overheid die het praktijkonderzoek stimuleert. U kan de samenstelling en de vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum Varkens raadplegen.

Officiële voorstelling van het Varkensloket op 11 april 2012

Vlaams minister-president Peeters benadrukte reeds de nood aan het verspreiden van objectieve en verstaanbare informatie aan de varkenshouderij. Met de installatie van het ‘Varkensloket’ wordt verder gestalte gegeven aan de maatregelen die de minister-president uittekende in zijn ‘Vlaams Actieplan voor de Varkenshouderij’. Dit loket ondersteunt de varkenssector in Vlaanderen door wetenschappelijk opgebouwde kennis te vertalen, te integreren en te verspreiden naar de sector. Het Varkensloket fungeert als het enige aanspreekpunt voor vragen over de varkenshouderij. Dit gebeurt op een onafhankelijke en vraaggedreven manier, waarbij de vragen van de varkenshouders prioritair zijn. Antwoorden op de gestelde vragen worden gecommuniceerd aan de vraagstellers en worden eveneens (anoniem) via de website verspreid.

Het reeds bestaande Praktijkcentrum Varkens, een netwerk van 22 onderzoeks- en voorlichtingsgerelateerde Vlaamse instellingen en/of vakgroepen, speelt een centrale rol in de werking van het varkensloket. Dit Praktijkcentrum stuurt inhoudelijk aan, volgt op en levert wetenschappelijke data.

Het Varkensloket staat bovendien open voor aandachtspunten en onderzoeksnoden vanuit de varkenssector die worden doorgespeeld aan de ‘onderzoekswereld’. Gezamenlijke projecten kunnen dan worden uitgeschreven en de onderzoeksinformatie, afkomstig van de leden van het Praktijkcentrum Varkens, wordt indien nodig gevulgariseerd.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid