Huisvesting

De presentatie 'Redden van biggen via couveuse systeem' (Dirk Fremaut; 2012) besteedt aandacht aan de opkweek van overtallige biggen door middel van een kunstzeug. De presentatie kwam aan bod tijdens de demonstratiedagen 'Overtallige biggen: hoe ALLE biggen in de vleesvarkensstal krijgen?' (mei-juni 2012). Bekijk het verslag en alle presentaties van de demodagen.

Vraag en antwoord

  • Is er wetgeving beschikbaar over minimale afmetingen (of oppervlakte) van een biggennest in de kraamstal? Lees het antwoord op deze vraag na. 
  • Zijn er naast de normen voor maximale spleetbreedtes van betonroosters ook normen voor de minimale balkbreedtes? En wordt daar ook een tolerantie van 3 mm op toegepast? Lees het antwoord op deze vraag na.
  • Graag had ik van jullie vernomen wat de normen zijn op gebied van spleetbreedte roosters. Hoe gaat men tijdens controles om met te brede roosterspleten in oudere stallen? Wat kan men hieromtrent nog verwachten in de toekomst? Gaan bv. oudere stallen ook moeten voldoen aan de recentste normen? Lees het antwoord op deze vraag na.
  • Graag had ik meer informatie gekregen over de lichtinlaat in varkensstallen. Naar mijn weten moet de netto lichtinlaat 3% zijn van de totale oppervlakte, die benut wordt door de varkens. Moet dit rechtstreekse lichtinlaat zijn? Mag het licht ook eerst door de vensters van de buitenmuur gaan om vervolgens door de ramen van de afdelingsmuur te gaan? Zijn dezelfde normen van toepassing in Nederland? Lees het antwoord op deze vraag na.
  • Kan u mij informatie bezorgen over het verschil in de duurzaamheid tussen roosters met niet-gebroken grind en roosters met kalksteen die gebruikt worden in varkensstallen? lees het antwoord op deze vraag na.
  • Is het mogelijk om het theoretisch aantal zeugen, biggen etc. per 1000 vleesvarkens in een gesloten varkensbedrijf op te geven? Lees het antwoord op deze vraag na.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid